I kveld 15 mai 2019 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

I kveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Jeg ble døpt av Johannes i Jordan i israel

I bibelen står det i Markus evangeliet Kap 1

På den tiden kom Jesus fra Nasaret i i Galilea og ble døpt i Jordan
Av Johannes
Straks han steg opp av vannet så han himmelen dele seg
Og han så ånden komme ned over seg som en due

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss