I apostlenes gjerninger i bibelen står det

I apostlenes gjerninger i bibelen står det

At Guds sønn Jesus Kristus hadde ved den hellige ånd gitt sine
Befalinger til de apostler han hadde utvalgt
Og Guds sønn Jesus Kristus Sa til sine apostler
Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss