Dikt fortiden

Fortiden blir tilNåtiden for den
Som lever
I minnene

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss