Idag 10 mai 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Når du ser et lite Barn da ser du kjærligheten

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Når du ser et lite Barn da ser du kjærligheten

Idag i Hønefoss så hengte jeg dette opp på gata i Hønefoss 10
Steder
Når du ser et lite Barn da ser du kjærligheten

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 48 personer
I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen
Og jeg tigga 3 timer men jeg fikk ikke Noe penger
Idag overførte jeg 1000 kroner til Ramona muntean lenuta i romania

Trond Worren tigget disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss