I kveld 5 mai 2019 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

I kveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa

Den person som ikke gir til tiggeren synder
Den person som ikke gir til tiggeren
Han er grådig
Grådighet er synd

At grådighet er synd står også i bibelen
I Markus evangeliet i bibelen Kap 7 står det
Guds sønn Jesus Kristus sier
For innenfra fra menneskehjertet kommer de onde tankene
Hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap,
Svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet
Alt dette onde kommer innefra og gjør mennesket urent

Med andre ord Jesus Kristus sier at grådighet er ondskap
Og de som ikke gir til tiggeren er grådig

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss