Idag 29 april 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Guds sønn Jesus Kristus var i Egypt

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Jeg var i Egypt

På den andre siden av tigger plakaten står det

Å lykkes er Å elske

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 72 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga to timer men jeg fikk bare 5 kroner

1 mai diktet

Hva vet eliten
Om hverdagen s mann

Har eliten holdt spade
Og hammer i hånd

Hvem sulter når
Grøden herjes
Av flom

Er det Bonde minister
Eller en
Skrivebords baron

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss