Idag 27 april 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Den som vil være stor blant dere han skal være den andres
Tjener

Det har Guds sønn Jesus Kristus sagt til meg Idag

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

De siste skal bli de første

Og vi kristne Tiggere er absolutt de siste

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 72 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga to timer men jeg fikk ikke Noe penger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg