Idag 17 april 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Tran hjelper mot d vitamin Mangel

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Kollagen hjelper mot ledd smerter

Tidligere lege student både i Oslo og Tromsø Trond Worren

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 38 personer I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga to timer og jeg fikk 200 av en mann
Jeg gav 50 kroner til en romkvinne og jeg gav 50 kroner til en rom mann

Idag lagde jeg denne journalist saken

5 på gata i hønefoss om tigger budsjett
På Stortinget

Av journalist Trond Worren

Mener du at det må bli tigger budsjett på Stortinget

Ja sier Nina Magnussen student 24 år og hun legger til

Det må bli tigger budsjett på Stortinget fordi det er mange som er utenfor i det samfunnet vi lever i

Trine 19 år anonym

Det må bli tigger budsjett på Stortinget for at man skal ta fra de rike
Og gi penger til et tigger budsjett

Iver Solbakken 15 år

Jeg mener det må bli et tigger budsjett på Stortinget fordi
Jeg mener at alle mennesker trenger penger og jeg mener at
Når tiggerne tjener 10 til 20 kroner i timen så er det lite sier
Iver Solbakken

Robin hjerpaasen 20

Jeg mener det ikke må bli et tigger budsjett på Stortinget fordi
Det er mye kriminalitet blant tiggerne

Hva med de tiggerne som ikke er kriminelle ?

De tiggerne som ikke er kriminelle burde få penger av Stortinget
Sier robin

Helene Lien Lunde 24

Ja jeg mener det må bli et tigger budsjett på Stortinget der man tar fra de rike Og
Deler ut pengene til tiggerne sier Helene

Hvorfor må det bli et tigger budsjett ?

Det må bli et tigger budsjett på Stortinget fordi tiggerne får for lite penger sier
Helene Lien Lunde 24 år

Send meg e post snarest om jeg får denne saken på trykk i deres avis
Send meg Avisen og saken til min adresse

Trond Worren journalist tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss