I kveld 17 april 2019 snakka jeg med rusmisbruker Anne på borgergård

I kveld snakka jeg med rusmisbruker Anne på borgergårdHun sa hun gikk til dialyse 4 ganger i uka
Og hun måtte være rusfri i 2 år for å få lov til å få ny nyre
Ikveld gav jeg Sørlendingen jon arne på Borgergård jeg gav han
40 kroner
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss