I kveld 16 april 2019 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

I kveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Du ble dårlig da du fikk medisinen fra lege Atle på Dikemark Dagali

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 Hønefoss
Da jeg ble dårlig av medisinen jeg fikk fra lege Atle så slutta Jeg å ta medisinen