Idag 15 april 2019 står det på tigger plakaten min

Idag 15 april 2019 står det på tigger plakaten min

Jeg var Støttekontakt Til Espen brandhaug i Oslo

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg Idag

Du var støttekontakt til Espen brandhaug i Oslo

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Jeg har vært psykologi student i Oslo

Og Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg Idag

Du var psykologi student i Oslo

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 55 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga i to timer og jeg fikk 35 kroner som jeg gav til en rom mann Han fikk også 35 kroner Av meg
Idag sendte jeg saken jeg har laget om Kjell Ingolf Ropstad jeg sendte den til statsrådene i Oslo

Idag lagde jeg denne journalist saken

5 på gaten om å leve sundt i Hønefoss

Av journalist Trond worren

Jeg stilte dette spørsmålet til alle fem på gaten

Hva gjør du for å leve sundt ?

Mahmoud nademian som jobber på babol kebab hus
Som kommer fra Iran han er 57 år
Han spiser grønnsaker hver dag Og fisk 3 ganger i uka og han trener
En time i uka

Anonym 45 år

På sentrumskvartalet i Hønefoss møter jeg en kvinne som vil være anonym
Hun sier hun spiser variert kosthold med grønnsaker frukt og bær
Og hun går veldig mye og hun spiser havre brød

Christoffer Hansen 19 år

Christoffer Hansen 19 år som jobber på nordisk film i Hønefoss
Sier at han spiser blåbær og han går mye
Han trener styrketrening 3 ganger i uka og han spiser fisk
To ganger i uka

Trond Kristian Johansen 54 år

Trond Kristian har jobba Som revisor tidligere
Jeg møter han på babol kebab hus

Han sier han går en del og han trener 2 til 3 ganger i uka styrketrening
Og han går på mølla og han spiser fisk en gang i uka

Asmait fikadu 30 år

Asmait sier hun trener 4 til 5 ganger i uka og hun trener
Styrketrening og hun spiser frukt og grønnsaker

Send meg snarest e post om jeg får denne sak på Trykk i avisen
Send saken til min adresse Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger
Borgergård borgergata 30 hønefoss