Idag 10 april 2019 forkynte jeg om Guds sønn Jesus kristus

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 33 personerOg jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga to timer
Men jeg fikk ikke Noe penger
Idag lagde jeg en Frilans sak som journalist om
Biskop Atle Sommerfeldt s Israel reiser
Denne saken hengte jeg opp 10 steder på gata i Hønefoss
Og jeg leverte 20 ark om saken til national biblioteket i Oslo
Jeg gav også saken til ordføreren i hønefoss og jeg
Leverte saken til Ringerikes blad

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss