Jeg husker at jeg som journalist i avisen Norge idag der fikk jeg 38 saker på trykk

På gjengrodde stier

Jeg husker at jeg som journalist i avisen Norge idag fikk 38 saker på trykk i avisen
Og mange av sakene som jeg fikk på trykk i avisen norge idag var intervju
Med folket på gaten i Oslo på Majorstua
Og jeg husker at jeg som journalist fikk to saker på trykk i antirasisten
Om kirkeasyl i den Katolske kirke i Tromsø
Der to fra Sri Lanka gikk i kirkeasyl i den Katolske kirke
Og jeg husker at jeg Fikk 3 saker på trykk i gatas parlament
Om tigging og om matposer til Oslos fattige

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss