Jeg husker at jeg kollokvierte med vg journalist Tor Olav moen

På gjengrodde stier

Jeg husker at jeg skrev i oktober 2017 at jeg på journalist høyskolen
Der kollokvierte jeg med vg journalist Tor Olav Moen
Og sommeren 1996 fikk jeg mange saker på trykk i Aftenposten som
Journalist

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss