Idag 23 mars 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Guds sønn Jesus Kristus helbredet den blinde tiggeren
Bartimeus så han kunne se

Det står det i bibelen

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Guds sønn Jesus Kristus helbredet en lam
I Israel

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 75 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga i to timer men
Jeg fikk bare 8 kroner

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 Hønefoss
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg