Idag 22 mars 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Guds sønn Jesus Kristus stilna stormen På gennesareth sjøen

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Guds sønn Jesus Kristus vekket Lasarus opp fra de døde

Det står det i bibelen

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 68 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga i to timer og jeg fikk
50 kroner
Jeg fikk idag vite at Nordli bokhandel på cuben i hønefoss
Hadde på to år solgt 4 diktsamlinger av meg to Alexander Rybak
Diktsamlinger og to diktsamlinger dikt og innlegg

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg