Dikt vaner

Vanen reise tilOg fra jobben

Vanen lese
Avisen

Vanen gå på
Og av trikken

Vanen lytte
Til musikk

Vanen besøke
Venner

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss