Dikt strever

Hvis du streverDa skal du vite
Det
Da skal du gjøre
Det før kjærlighet

Trond Worren tidligere uteligger

Dette diktet fikk jeg på trykk I søkelyset tidsskrift for we shall overcome wso
Søk på nettet søkelyset og les noen dikt av meg

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss