Jeg husker Helene på lukka psyk avd

Jeg husker Helene på lukka psyk avd juni 2017Det så ut som om hun hadde store psykiske problemer
Og to pleiere pleide å sitte utenfor hennes rom
I løpet av de seks månedene jeg var innlagt på psyk avd
Lukka avd så så jeg ingen prate med Helene det var
Bare familien som prata med Helene det så jeg i gangen

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss