Lørdag 9 mars 2019 står det på tigger plakaten

Lørdag 9 mars 2019 står det på tigger plakaten

Jeg fikk en bibel av Hildegunn Gjengedal

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du fikk en bibel av Hildegunn Gjengedal

Hildegunn Gjengedal var jeg Sammen med i 7 år hun ble politisk Rådgiver I regjeringen så
På den andre siden av tigger plakaten står det

Jeg gav et sølvkors til Hildegunn Gjengedal

Lørdag 9 mars forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 12 personer I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga en halv time men jeg fikk ikke Noe penger
Natta til lørdag 9 mars 2019 ble jeg plaga Av omgangssyken og jeg kasta opp to ganger og jeg Sov ikke Noe om natta selv om jeg var veldig sliten på lørdag
Så forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus og jeg tigga
Jeg var lege student både i Oslo og Tromsø og jeg bestod kjemi og statistikk og latin og jeg ble nesten audiopedagog jeg strøk på siste eksamen
Jeg studerte legestudiet og audiopedagogikk studiet fordi jeg vil hjelpe folk
Og nå vil jeg hjelpe deg leser hvis du er kristen så skal du først be til Gud om å få Hjelp mot sykdom og hvis du er plaget av omgangs syke da skal Du drikk mye vann Og spise havregrøt jeg vil råde deg til å spise havregrøt annen hver dag og fisk annenhver dag og jeg vil råde deg til å spise yoghurt hverdag da spesielt blåbær jougurt og du må spise banan hver dag

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 Hønefoss
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg