Jeg husker i mars 2017 Da jeg var innlagt på Dikemark psyk avd

Jeg husker i mars 2017 Da jeg var innlagt på Dikemark psyk avd Og jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til ei jente på
12 år
Og jeg forkynte en stund til jenta på 12 år og da sa hun at hun var på vei
Og jeg forkynte mer om Guds sønn Jesus Kristus til jenta
Og da sa hun at hun ville bli en kristen
Jeg tror at jenta ble frelst den dagen i Asker uten for biblioteket
Ikveld 7 mars 2019 sa Guds sønn Jesus Kristus til meg
Du forkynte til henne det var bra

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss