Idag 7 mars 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal hungre og tørste etter rettferdighet

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke krangle

Disse to bud har jeg fått fra Guds sønn Jesus Kristus

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 48 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 2 timer og jeg fikk 20 kroner

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg