Idag 4 mars 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Jeg må få fredsprisen

Og Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg at jeg må få fredsprisen

Jeg forkynner at vi skal elske våre fiender
Og Guds sønn Jesus Kristus har sagt
Elsk deres fiender

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal skape fred

Dette bud har jeg fått fra Guds sønn Jesus Kristus

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 40 personer I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg