Idag 1 mars 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Jeg var i Norberg kirke

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Jeg kalte deg I Norberg kirke i Oslo

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Jeg var i Peter kirken I Roma

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du var i Peter kirken

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 42 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga to timer og jeg fikk 30 kroner

Idag fikk jeg disse to dikt på trykk i Ringerikes blad

Meningen med livet

Det er når du
Oppdager livet
At du finner
Mening med å
Leve

Trond Worren

Dikt om lykke

Den store lykke
Er den lykke du
Finner i godheten

Trond Worren

Idag fikk Sørlendingen
Jon Arne 200 kroner

Trond worren

Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss