Dikt husk

Husk

Tenk ikke bare på
Deres eget beste
Men også på
De andres

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss