Idag 11 februar 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Guds sønn Jesus Kristus holder på plass planetene i universet

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Jeg holder på plass planetene i universet

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Et små Barns lek som steg på Himmelens skyer

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 78 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga en time og jeg fikk 70 kroner som jeg gav til Sørlendingen Jon Arne
Jeg fikk vite at Litteraturhuset i Oslo har utstilt mine Diktsamlinger som gis
Gratis

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss