Idag 7 februar 2019 står det på tigger plakaten du skal ikke angripe imam

Idag står det på tigger plakaten du skal ikke angripe imamOg på den andre siden av tigger plakaten står det
Du skal ikke være utro
Disse to bud har jeg fått fra Guds sønn Jesus Kristus
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 57 personer I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga en time men jeg fikk ikke Noe penger
Idag fikk jeg dette dikt på trykk i Ringerikes blad

Den tiden

Den tiden du
Setter av for å
Glede andre
Den tiden får
Du igjen

Trond worren