Dikt minner fra oslo

Oslo er som min
Ytterfrakk

Utenfor den katolskeDom kirke der sov jeg
Ute

Utenfor norsk Luther
Misjonssamband
Der sov jeg ute

Utenfor SAS hotellet
Der sov jeg ute

Utenfor normisjonen
Storsalen
Der sov jeg ute

Utenfor vg bygget
Ved stopp pressen
Der sov jeg ute

Jeg tigga ved
Majorstua

Jeg tigga ved
Aftenposten og
Vg bygget

Jeg tigga utenfor
Stortinget

Jeg tigga utenfor
Nordli bokhandel

Jeg solgte diktsamling
På Akersgata

Jeg solgte diktsamling
På Majorstua

Jeg solgte diktsamling
Utenfor Nordli
Bokhandel

Jeg pleide å slappe
Av på gresset i
Slotts parken

Jeg pleide å slappe
Av på gresset
Ved Deichmanske
Bibliotek

Trond Worren tidligere uteligger disippel og tigger borgergata 30 hønefoss