Dikt første sidene

La hjemløse som FryserUte komme på første
Sidene i avisene

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss