Idag 31 januar 2019 fikk jeg dette bud av Guds sønn Jesus Kristus Du skal tilgi og tilgi og tilgi

Idag fikk jeg dette bud fra Guds sønn Jesus KristusDu skal tilgi og tilgi og tilgi

Idag 31 januar 2019 står det på tigger plakaten

Du skal ikke være falsk

Dette bud har jeg fått fra Guds sønn Jesus kristus

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 30 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga en time og jeg fikk 10 kroner
Idag møtte jeg hønefoss dikteren og han spurte meg om hvordan jeg hadde det og da sa jeg at det er slitsomt
Idag hadde dama på brukt butikken i Hønefoss hun hadde delt ut To diktsamlinger av meg dikt og innlegg
Idag hilste jeg To ganger på oberst løytnaten

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss