Dikt et små barn s lek

Et små Barns lekSom steg på himmelen
S skyer

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss