Dikt mot

Mot er å risikere LivetFor evangeliet i bibelen

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss