Dikt den vei

Den vei som fører tilGleden elsker og elsker

Trond Worren tidligere uteligger

Den vei som fører til
Gleden tilgir og tilgir

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefodd