Dikt lykken

Lykken smiler og smilerLykken elsker sin Fiende
Lykken tilgir og tilgir
Lykken gir alt det han
Eier til de fattige
Lykken skaper fred
Lykken hater ikke
Lykken kriger ikke
Lykken misunner ikke
Lykken dreper ikke
Lykken utøver ikke vold
Lykken mishandler ikke
Lykken voldtar ikke
Lykken utøver ikke dødsstraff

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss