Dikt lykke å håndhilse

Når jeg Tigger utenforFiladelfia kirka i
Hønefoss da pleier
Jeg å håndhilse på
Alle de små barn jeg
Møter
Det er lykke å
Håndhilse på de Små
Barn

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss