Guds sønn Jesus Kristus metta 5000 personer

I bibelen står det at Guds sønn Jesus Kristus metta 5000 personer med to fisker og fem brød i Israel

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss