Idag 14 januar 2019 står det på tigger plakaten du skal ikke være hovmodig

Idag 14 januar står det på tigger plakaten du skal ikke være hovmodigDette budet har jeg fått fra Guds sønn Jesus Kristus
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 33 personer I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga i to timer og jeg fikk 100 kroner
Av en gårdeier i Hønefoss Han har drevet to sagbruk han er over 80 år
Idag hadde jeg en hyggelig samtale med den pensjonerte oberstløytnaden
Som hadde sovet ute i marka i 3 døgn han sa han telte vilt bestanden i Hønefoss

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss