Jeg har forkynt fra evangeliene i bibelen til 90000 personer I norge

Jeg har forkynt fra evangeliene i bibelen til 90000 personer I NorgePå gata
I Oslo forkynte jeg fra evangeliene i bibelen til 60000 personer på gata
Og i Asker og Hønefoss har jeg forkynt fra evangeliene til 30000
Personer på gata gratis
166 personer har sagt stygge ting mot meg som har Ført til at jeg er blitt
Ufør
Støtt meg i arbeidet og Sett 500 kroner inn på konto
Til 50241089344
Jeg har forkynt fra evangeliene i bibelen til folk på gata fra år 2000 til
Idag 2019
Hvis du er kristen så be hver dag til Gud for meg
Guds sønn Jesus Kristus utvalgte meg Til disippel Siden jeg gav rom dama
Ramona muntean lenuta 140000 kroner som jeg har arva
Nå har jeg lite penger igjen så støtt meg økonomisk og gi til min konto

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss