Idag 12 januar 2019 står det på tigger plakaten du skal ikke ruse deg på alkohol narkotika og røyk

Idag 12 januar 2019 står det på tigger plakaten du skal ikke ruse deg på alkohol røyk og narkotika dette budet har jeg fått fra Guds sønn Jesus KristusIdag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 12 personer I Hønefoss og jeg bad til Gud i to timer og jeg tigga en time men jeg fikk ikke Noe
Han som er miljøarbeider på borgergård som har foreldre fra algeri
Spurte meg idag om jeg ville ha en individuell plan
Men jeg sa nei

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss