Idag 10 januar 2019 står det på tigger plakaten du skal ikke se på og utføre porno

Idag 10 januar 2019 står det på tigger plakaten du skal ikke se på og utføre porno dette budet har jeg fått fra Guds sønn Jesus KristusIdag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 27 personer I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga en time og jeg fikk 10 kroner
Idag snakka jeg med sjefredaktør i avisa Norge idag Finn Jarle Sæle
Han ville sette på trykk et portrett av meg i Norge idag
Der finn Jarle Sæle har intervjua meg

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss