Ingen i Hønefoss har gitt alt hva de eier til de fattige

Guds sønn Jesus Kristus har sagt

Gi alt det du eier til de fattige

Og idag 6 januar 2019 sa Guds sønn Jesus Kristus til meg

At ingen i Hønefoss har gitt alt det De Eier til de fattige

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss