Intervju med liv Signe navarsete om mobbing på arbeids plassen

Dikt

Les min diktsamling
Alexander Rybak
Der er et intervju
Med liv Signe navarsete
Om mobbing på
Arbeids plassen

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss