Dikt tiden

Tiden som var

Tiden som er

Tiden som skal
Bli

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss