Oberst løytnaten brydde seg Han behandlet meg ikke Som søppel

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Oberstløytnaden brydde seg og han behandlet meg Trond Worren ikke Som søppel
Og Guds sønn Jesus Kristus Sa til meg idag 23 desember 2018
Du sov utenfor den katolske domkirke i Oslo

Idag 23 desember 2018 forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 56 personer I Hønefoss og jeg bad til Gud i tre timer Jeg tigga i to timer og jeg fikk
160 kroner en oberstløytnant i hæren som har vært marine jeger gav meg idag 100 kroner og Han sa At nytt året må bli bedre
Oberstløytnanten brydde seg og behandlet meg ikke Som søppel
De fleste personer I Hønefoss behandler meg Som søppel siden de ikke gir til Meg

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss