Broren min jan kåre Worren har noen ganger prøvd å ta sitt liv

Broren min jan kåre har noen ganger prøvd å ta sitt livHan har stukket seg i magen og skjært seg i hendene og
Helse personell reddet hans liv Han har flere ganger vært innlagt for psykose
Han ble diplom økonom og får Jacob Worren har flere ganger vært innlagt for psykose Han ble tannlege på stranda jeg Trond Worren har vært innlagt to ganger på sykehus på grunn av alvorlig angst Jeg har ikke vært psykotisk
Jeg tar zyprexa mot angsten jeg er nå ufør og jeg kan ikke lese på venstre øye
Hornhinne sykdom og jeg har skjev rygg og nakke
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 40 personer og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga i to timer i kulda og jeg fikk 70 kroner som jeg gav til Marius som har vært i fengsel og han er kameraten til Muhammed som har tidligere bodd på borgergård Marius sa han hadde vært innlagt på sykehus
På grunn av delirium og han hørte stemmer og ble psykotisk
Han fikk delirium siden han slutta å ruse seg på alkohol
Idag ønskte jeg oberst løytnaten god jul i Hønefoss
Jeg er nå ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo Men jeg kan reise til Hønefoss sentrum noen timer
Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss