Dikt vennskapen

Den vennskap EnSom aldri forgår
Er vennskap En
Med Gud

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss