Dikt et lite Barn sa det livet handler om

Et lite barn sa det livetHandler om og barnet sa

Jeg skulle ønske alle mennesker i verden
Var snille mot hverandre

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss