Dikt på den tiggende vei

På den tiggendeVei har jeg Blitt
Avist og avist

På den tiggende
Vei har jeg Blitt
Sliten i beina

På den tiggende
Vei har jeg frosset
Og frosset

På den tiggende
Vei har jeg mint
Folk om barmhjertighet

På den tiggende
Vei har jeg mint
Folk om ydmykhet

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 Hønefoss