Dikt å lykkes

Vil du lykkes iLivet da skal
Du gi og gi og
Gi

Trond Worren tidligere uteligger

Gi og sett inn penger på konto 50241089344 Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss