Dikt det lønner seg

Det lønner segÅ være hjelpsom

Det lønner seg
Å gi

Det lønner seg
Å være Barmhjertig

Trond Worren tidligere uteligger

Vær barmhjertig og sett inn penger på konto 50241089344 Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss